Місцезнаходження і площа

Державне підприємсво «Виноградівське лісове господарство», скорочена назва ДП «Виноградівський лісгосп» розташований в південній частині Закарпатської області на території Виноградівського адміністративного  району.

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративні райони Площа, га
Виноградівське - кв.72 вид.12 Виноградівський 3731.6
Шаланківське - кв.43 Виноградівський 3411.3
Затисянське - с.Королево Виноградівський 3861.5
Всього по лісгоспу: 1100.4
в т. ч. по адмінрайонах Виноградівський 1100.4

Організація території

Виноградівський держлісгосп був організований в 1995 році згідно наказу Міністерства лісового господарства України №57 від 26.05.1995 року за рахунок лісів Виноградівського та Шаланківського лісництв Хустського лісокомбінату. Перше лісовпорядкування лісів, які входили до складу лісгоспу, було проведено в 1913-1914 роках, повторне – в 1930-1932 роках. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1950, 1959, 1968, 1978, 1988 та 1998 роках. В архівах збереглися матеріали останніх років: таксаційні описи, проектні відомості, планшети, плани лісонасаджень та схеми.
Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1998 році Українською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого підприємства по 1 розряду відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року.
Починаючи з 2000 року на всій території лісгоспу проводилося безперервне лісовпорядкування. Воно заключалося в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.
З 2009 року безперервне лісовпорядкування перейшло на нову організацію робіт – передавання функцій польового збору інформації лісогосподарському підприємству.
Нинішнє лісовпорядкування проведене по 1 розряду у відповідності з вимогами  інструкції з впорядкування лісового фонду України (Ірпінь-2006 р.), рішеннями першої лісовпорядної наради, технічної наради за підсумками польових робіт.
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься (Шаланківське і частина Виноградівського лісництва) до XII району дубових рівнинних лісів Притисянської низовини, а інша частина Виноградівського лісництва та Затисянське лісництво до XI району дубово-букових передгірських та гірських лісів Вулканічного хребта. Лісорослинне районування розроблене П.І.Молотковим і І.Ф.Федцем.
Завдяки тому, що Карпатські гори добре захищають район від холодних північних повітряних мас, клімат тут помірно континентальний: відносно жарке літо і м'яка малосніжна зима. Середньорічна температура повітря 8,8-9,3°С. Середня температура в липні 22-25°С, в січні — 3°-4°С. Опадів випадає 600-800 мм в рік. Найбільше в травні і червні. Зима коротка: починається в середині грудня і триває 2,5-3 місяці; часто бувають відлиги, сніговий покрив нестійкий і малопотужний.
Виноградівський район розташований у південній частині Закарпатської області. Межує на півночі з Іршавським, на сході - з Хустським, на заході - з Берегівським районами. На півдні району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході - з Угорщиною.
Район розміщений в трьох ґрунтово-кліматичних зонах: Закарпатської низовини з лісостеповими дубовими лісами, Закарпатського передгір'я з дубово-буковими передгірними лісами та на гірсько-карпатському поясі Вулканічних Карпат з буковими лісами. Район розташування лісгоспу має переважно рівнинний рельєф. Абсолютна висота від 105 до 660 метрів над рівнем моря.
Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці.

Кліматичні показники

Найменування показників Одиниці вимірювання Значення Дата
1. Температура повітря:
–середньорічна градус 9.9
–абсолютна максимальна градус 40
–абсолютна мінімальна градус -33
2. Кількість опадів на рік мм 600-870
3. Тривалість вегетаційного періоду днів 190
4. Останні заморозки весною друга половина квітня
5. Перші заморозки восени перша половина жовтня
6. Середня дата замерзання рік 10-12 грудня
7. Середня дата початку паводку 10-20 березня
8. Сніговий покрив:
–потужність см до 30 см
–час появи 3 декада грудня
–час сходження у лісі 3 декада лютого-1 декада березня
9. Глибина промерзання ґрунту см 40-90
10. Напрям переважаючих вітрів по сезонах:
–зима румб Зх, Пн
–весна румб Зх, Сх
–літо румб Сх, Зх
–осінь румб Сх
11.Середня швидкість переважаючих вітрів по сезонах: м/сек 2-5
–зима м/сек 4
–весна м/сек 5
–літо м/сек 3
–осінь м/сек 5
12.Відносна вологість повітря по сезонах: 78 середньорічна
–зима % 68 грудень
–весна % 90 квітень
–літо % 80 липень
–осінь % 92 жовтень
Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень - це ранні осінні та пізні весняні заморозки, сухі  східні та західні вітри в весняно-літній період, сильні вітри, що приводять до вітровалів та буреломів, часті ливневі дощі та періодичне затоплення рівнинної частини лісів.
Територія лісгоспу за характером рельєфу відноситься до гірських лісів на площі 4031,7га в тому числі Виноградівське лісництво кв. 67, 75-92 – 1516,6 га, Затисянське лісництво кв. 104-126 – 2515,1га, та до рівнинних лісів на площі 6972,7 га в тому числі Шаланківське лісництво – повністю всі квартали площею 3411,3 га, Виноградівське лісництво – кв. 50-66, 68-74, 93-102 – площею 2215,0 га та Затисянське лісництво кв. 103,127-146 – площею 1346,4 га.
За стрімкістю схили в гірській частині поділяються на (у % від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель гірської частини):

Поділ схилів за стрімкістю у гірській частині

– пологі (до 10 градусів) 23,5%
– покаті (11-20 градусів) 54,3%
– стрімкі (21-30 градусів на південних і 21-35 градусів на північних схилах) 19,9%
– дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних і понад 35 градусів на північних схилах) 2,3%
В рівнинній частині сформувались дернові опідзолені ґрунти різної потужності, сірі лісові, подекуди намиті опідзолені чорноземи, чорноземно-лучні, заплавні, лучні, глеюваті і поверхнево-оглеєні суглинисті ґрунти.
В передгірській та гірській частині – буроземно-підзолисті, бурі лісові і бурі гірсько-лісові, глибокі, різного ступеня скелястості, глеєві та суглинисті.
Ерозійні процеси мають потенційну можливість в гірській частині на ділянках з малопотужними ґрунтами.
Найменування рік та водоймищ Куди впадає ріка Загальна протяжність, км Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, м
згідно нормативів фактична
Річки та водоймища вздовж яких виділена підкатегорія лісів «Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів»
р. Тиса Дунай 201 1000 1000
р. Боржава Тиса 106 500 500
р. Ботар Тиса 53 300 300
р. Сальба Боржава 31 150 150
Територія лісгоспу розташована в басейні ріки Тиса, яка ділить район на дві половини (довжина течії 42 км).
Протікають також річки Боржава, Ботар, Сальба та Тур. Є декілька великих водоймищ, де розводять рибу.
За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться 3,0 % площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 105,8 га.
Гідромеліоративні роботи в ревізійному періоді не проводились. В Шаланківському лісництві існує раніше  створена гідромеліоративна сітка загальною протяжністю 23 км, яка потребує капітального ремонту.