Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 305,42 тис. штук сіянців і 37,6 тис. штук саджанців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.
Згідно розрахунків, наведених в табл. 1, необхідна корисна площа посівного та шкільного відділень розсадника повинна бути 4,8 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 6,0 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.
На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в лісгоспі складала 8,5 га. Цієї площі достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу.

Таблиця 1 - Щорічні обсяги лісовідновлювальних заходів, потреба в садивному матеріалі

Показники Лісові культури Доповнення лісових культур Інші потреби Разом
на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках та зрубах ревізійного періоду реконструкція насаджень на землях гідро- і агролісомеліоративного фонду в лісгоспі на землях інших користувачів на землях держлісгоспу на землях інших користувачів
1. Обсяги робіт, га 44.9 - - 4.0 15.1 1.0 2.5 67.0
2. Потреба в садивному матеріалі, тис.штук
Усього: 209.59 16.69 62.82 4.82 11.5 305.42
в т.ч. по породах:
-сосна зичайна 1.25 0.31 0.5 2.06
-модрина
європейська 1.00 0.5 0.31 1.0 2.81
-ялина європейська 5.0 5.0
-дугласія 1.00 1.0 2.0
-дуб скельний 17.46 3.34 0.84 21.64
-дуб звичайний 74.95 55.32 0.32 130.59
-дуб червоний 5.84 2.0 1.46 9.30
-бук лісовий 8.96 8.96
-явір 1.16 1.16
-клен гостролистий 32.53 1.0 1.0 34.53
-ясен звичайний 1.16 2.0 3.16
-акація біла 1.25 0.31 1.56
-липа дрібнолиста 23.79 1.0 1.0 25.79
-черешня 23.79 1.0 24.79
-чагарники 23.79 5.01 1.27 2.0 32.07
Щорічна потреба в насінні становить 1346,2 кг. Постійну насінну ділянку площею 10 га необхідно списати в установленому порядку і створити нову на площі 5,2 га.
Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно створити лісонасінну базу, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові насадження і дерева, а також постійні лісонасінні плантації основних деревних порід, створених на селекційній основі.
Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в ділянках ПЛНД і ЛНП що створюватимуться, намічені необхідні заходи (табл. 2).

Таблиця 2 - Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

Найменування заходів Одиниця вимірювання Обсяг робіт Термін виконання
1. На постійних лісонасінних ділянках
Поступове зрідження до повноти 0,5 га 9,2 рев. період
Догляд агротехнічний га 9,2 щорічно
Внесення добрив га 9,2 щорічно
2. На лісонасінних плантаціях
Рубка формування оптимальної густоти деревостанів га 3,0 щорічно
Догляд агротехнічний га 3,0 щорічно
Внесення добрив органо-мінеральних га 3,0 щорічно