Ліс – найважливіша природоутворююча частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 396,2 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в табл. 1.

Таблиця 1 - Розподіл площі лісів рекреаційного призначення за типами ландшафту

Усього В тому числі за типами ландшафту
закритий напіввідкритий відкритий
разом НР НН разом ВП ВБ разом
396,2 342,6 5,6 348,2 19,6 8,9 28,5 7,7 11,8 19,5
Переважаючим типом ландшафту в рекреаційних лісах є закритий який складає 87,9%,питома вага напіввідкритого і відкритого ландшафтів відповідно складає 7,2% і 4,9%.
За оптимальними нормами співвідношення типів ландшафтів повинно бути закритого - 70-80%, напіввідкритого - 15-20% , відкритого - 5-10%.
Як видно, фактична ландшафтна структура близька до оптимальної. Насадження рекреаційно-оздоровчих лісів характеризуються середньою естетичною оцінкою, високою рекреаційною оцінкою, середньою стійкістю до рекреаційних навантажень та низькою стадією рекреаційної дигресії.
В рекреаційно-оздоровчих лісах (ліси населених пунктів, лісопаркова частина лісів зелених зон, ліси навколо лікувально-оздоровчих територій радіусом 1км, місцях масового відпочинку в інших категоріях лісових ділянок – проведена ландшафтна таксація.

Таблиця 2 - Розподіл площі лісів рекреаційного-оздоровчого призначення за класами естетичної оцінки, пішохідної доступності, рекреаційної оцінки, стійкості до рекреаційних навантажень, стадіями рекреаційної дигресії, додаткової оцінки, га

Класи Естетична оцінка Пішохідна доступність Рекреаційна оцінка Стійкість до рекреаційних навантажень Стадія рекреаційної дигресії Додаткова оцінка
1 60.6 11.1 15.6 376.5 366.0
2 141.3 325.1 205.3 10.5
3 139.2 376.5 40.3 94.7
4 32.1 10.7
5 23.0 50.2
Разом 396.2 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5
Середній клас 2.5 3 2.1 2.7 1 1
В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується середнім класом естетичної та рекреаційної оцінки, високою стійкістю природних комплексів і слабою стадією дигресії, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою.

Таблиця 3 - Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами

Заходи, що проектуються з упорядкування Одиниця вимірювання Обсяги Термін виконання
Зона масового відпочинку
1.Встановлення аншлагів шт 6 щорічно
2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) шт 6 ревізійний період
3.Виготовлення малих архітектурних форм (навіси, бесідки) і т.д. ш 6 ревізійний період