Рубки догляду за лісом

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне, згідно з технологічними картками, на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту, тощо.
Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створеного деревостану.
Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.
Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).
Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану.
Рубки догляду закінчуються за один клас віку до настання стиглості деревостану.
Під час рубок догляду вилучаються сухостійні, всихаючі, дуже ослаблені дерева внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом на період з 2011 до 2020 року

Вид рубок догляду Фонд рубок догляду Термін повторюваності Щорічний обсяг рубок догляду
площа, га запас стовбурний площа, га запас, що вирубується, тис.м3
до рубки, тис. м3 що вирубується стовбурний ліквідний ділової деревини
усього, тис.м3 з 1га, м3
Освітлення 301.7 5.70 1.50 5 76.7 0.36
Прочищення 212.2 7.97 1.58 7 42.4 0.32
Проріджування 493.2 61.69 8.85 17 49.2 0.88 0.75
Прохідні рубки 289.2 101.61 8.21 27 28.9 0.83 0.70 0.20
Разом 1296.3 176.97 20.14 197.2 2.39 1.45 0.20
Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах
76,3 25,4
Рекомендований метод проведення рубок догляду – комбінований, який поєднує у собі елементи верхового та низового методів.

Санітарні рубки і очищення від захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 7,74 тис.м3 сухостійного і 1,44 тис.м3 пошкодженого лісу на площі 700 га. Захаращеність виявлена на площі 691,4 га із загальним запасом 7,15 тис.м3.
Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності: пошкодження хворобами на площі 236,5 га, пошкодження вітровалами – на площі 97 га та природній відпад.
Із загальної площі суцільних санітарних рубок в насадженнях запроектовано 16,9 га (стовбурний запас 2,73 тис.м3, ліквідний запас 2,35 тис.м3, ділової деревини 0,78 тис.м3), в загиблих насадженнях 3,9 га (стовбурний запас 1,55 тис.м3, ліквідний запас 1,33 тис.м3, ділової деревини 0,44 тис.м3). Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроектовано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок.
Очищення від захаращеності запроектовано на площі 152,7 га із загальним запасом 1,75 тис.м3, ліквіду 1,00 тис.м3, другою лісовпорядною нарадою прийнятий щорічний обсяг робіт 152,7 га із запасом 1,75 тис.м3, ліквіду 1,00 тис.м3.

Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Лісовпорядкуванням виявлено 8,34 тис.м3 поодиноких дерев на площі 376,7 га, з яких проектується вирубати 2,94 тис.м3 на площі 114,6 га. Решту поодиноких дерев намічується вирубати під час проведення рубок догляду.
Лісовпорядкуванням виявлено 1,1 га стиглих деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок.

Рубки переформування

Лісовпорядкуванням враховано 36,2га насаджень, де лісгоспом розпочаті рубки переформування і на яких запроектовано подальше їх проведення.