Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 951,8 га із стовбурним запасом 300,08 тис.м3

Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок

Господарство, господарська секція Експлуатаційний фонд (чисельник – площа, га; знаменник – запас,тис.м3) Прийнята розрахункова лісосіка
лісовпорядкуванням 2-ою л/в нарадою
площа, га запас, тис.м3 площа, га запас, тис.м3
стовбурний ліквідний ділової деревини стовбурний ліквідний ділової деревини
Рекреаційно-оздоровчі ліси
Господарська частина – рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині
Суцільно-лісосічні рубки
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 9.8/2.47 0.7 0.18 0.17 0.03 0.7 0.18 0.17 0.03
в тому числі за господарськими секціями:
– грабова 9.8/2.47 0.7 0.18 0.17 0.03 0.7 0.18 0.17 0.03
Разом за способом рубки і госпчастині 9.8/2.47 0.7 0.18 0.17 0.03 0.7 0.18 0.17 0.03
Господарська частина – рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування в горах
Суцільно-лісосічні рубки
ХВОЙНЕ – всього 1.3/0.34
в тому числі за господарськими секціями:
– ялинова похідна 1.3/0.34
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 20.3/4.04 1.0 0.21 0.19 0.05 1.0 0.21 0.19 0.05
в тому числі за господарськими секціями:
– дубова низькостовбурна 10.2/1.90 0.5 0.09 0.08 0.03 0.5 0.09 0.08 0.03
– грабова 6.2/1.44 0.5 0.12 0.11 0.02 0.5 0.12 0.11 0.02
– в’язова 3.9/0.70
МЯКОЛИСТЯНЕ
– всього 1.6/0.33
– чорновільхова 1.3/0.27
– осикова 0.3/0.06
Разом за способом рубки 23.2/4.71 1.0 0.21 0.19 0.05 1.0 0.21 0.19 0.05
Поступові рубки
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 137.4/52.05 32.0 3.71 3.58 1.82 32.0 3.71 3.58 1.82
в тому числі за господарськими секціями:
– дубова низькостовбурна 4.6/1.02
– букова 131.6/50.75 32.0 3.71 3.58 1.82 32.0 3.71 3.58 1.82
– грабова 1.2/0.28
Разом за способом рубки 137.4/52.05 32.0 3.71 3.58 1.82 32.0 3.71 3.58 1.82
Разом по господарській частині 160.6/56.76 33.0 3.92 3.77 1.87 33.0 3.92 3.77 1.87
Разом по категорії лісів 170.4/59.23 33.7 4.10 3.94 1.90 33.7 4.10 3.94 1.90
Захисні ліси
Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині
Суцільно-лісосічні рубки
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 65.9/10.27 5.4 0.84 0.78 0.23 5.4 0.84 0.78 0.23
в тому числі за господарськими секціями:
–дубова низькостовбурна 57.0/8.59 4.9 0.74 0.68 0.21 4.9 0.74 0.68 0.21
–грабова 5.1/1.07 0.5 0.10 0.10 0.02 0.5 0.10 0.10 0.02
–в’язова 3.8/0.61 - - - - - - - -
МЯКОЛИСТЯНЕ – всього 10.2/2.78 0.6 0.16 0.14 0.06 0.6 0.16 0.14 0.06
в тому числі за господарськими секціями:
– чорновільхова 10.2/2.78 0.6 0.16 0.14 0.06 0.6 0.16 0.14 0.06
Разом за способом рубки 76.1/13.05 6.0 1.00 0.92 0.29 6.0 1.00 0.92 0.29
Поступові рубки
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 2.4/0.79 - - - - - - - -
в тому числі за господарськими секціями:
– букова 2.4/0.79 - - - - - - - -
Разом по господарській частині і категорії лісів 78.5/13.84 6.0 1.00 0.92 0.29 6.0 1.00 0.92 0.29
Експлуатаційні ліси ліси
Господарська частина – експлуатаційні ліси на рівнині
Суцільно-лісосічні рубки
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 626.6/198.30 35.5 11.42 10.29 4.04 35.5 11.42 10.29 4.04
в тому числі за господарсь-кими секціями:
– дубова високо-стовбурна 526.9/168.54 25.3 8.09 7.22 3.03 25.3 8.09 7.22 3.03
– грабова 48.7/12.72 3.7 0.97 0.92 0.14 3.7 0.97 0.92 0.14
– ясеново-кленова 30.9/12.13 5.2 2.04 1.85 0.84 5.2 2.04 1.85 0.84
– в’язова 20.1/4.91 1.3 0.32 0.30 0.03 1.3 0.32 0.30 0.03
М’ЯКОЛИСТЯНЕ –всього 8.5/2.29 - - - - - - - -
в тому числі за господарськими секціями:
– чорновільхова 6.6/1.81 - - - - - - - -
– тополева 1.9/0.48 - - - - - - - -
Разом за способом рубки 635.1/200.59 35.5 11.42 10.29 4.04 35.5 11.42 10.29 4.04
Поступові рубки
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 67.8/26.42 8.9 1.12 1.08 0.59 8.9 1.12 1.08 0.59
в тому числі за господарськими секціями:
- букова 67.8/26.42 8.9 1.12 1.08 0.59 8.9 1.12 1.08 0.59
Разом по господарській частині і категорії лісів 702.9/227.01 44.4 12.54 11.37 4.63 44.4 12.54 11.37 4.63
Усього по підприємству:
Суцільно-лісосічні рубки
ХВОЙНЕ – всього 1.3/0.34 - - - - - - - -
в тому числі за господарськими секціями:
– ялинова похідна 1.3/0.34 - - - - - - - -
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 722.6/215.08 42.6 12.65 11.43 4.35 42.6 12.65 11.43 4.35
в тому числі за господарськими секціями:
– дубова високостовбурна 526.9/168.54 25.3 8.09 7.22 3.03 25.3 8.09 7.22 3.03
– дубова низькостовбурна 67.2/10.49 5.4 0.83 0.76 0.24 5.4 0.83 0.76 0.24
– ясенева 30.9/12.13 5.2 2.04 1.85 0.84 5.2 2.04 1.85 0.84
– грабова 69.8/17.70 5.4 1.37 1.30 0.21 5.4 1.37 1.30 0.21
– в’язова 27.8/6.22 1.3 0.32 0.30 0.03 1.3 0.32 0.30 0.03
М’ЯКОЛИСТЯНЕ – всього 20.3/5.40 0.6 0.16 0.14 0.06 0.6 0.16 0.14 0.06
в тому числі за господарськими секціями:
– чорновільхова 18.1/4.86 0.6 0.16 0.14 0.06 0.6 0.16 0.14 0.06
– осикова 0.3/0.06 - - - - - - - -
– тополева 1.9/0.48 - - - - - - - -
Разом за способом рубки 744.2/220.82 43.2 12.81 11.57 4.41 43.2 12.81 11.57 4.41
Поступові рубки
ТВЕРДОЛИСТЯНЕ – всього 207.6/79.26 40.9 4.83 4.66 2.41 40.9 4.83 4.66 2.41
в тому числі за господарськими секціями:
– дубова низькостовбурна 4.6/1.02 - - - - - - - -
– букова 201.8/77.96 40.9 4.83 4.66 2.41 40.9 4.83 4.66 2.41
– грабова 1.2/0.28 - - - - - - - -
Разом за способом рубки 207.6/79.26 40.9 4.83 4.66 2.41 40.9 4.83 4.66 2.41
Разом по підприємству
Разом 951.8/300.08 84.1 17.64 16.23 6.82 84.1 17.64 16.23 6.82
в тому числі:
Хвойні 1.3/0.34 - - - - - - - -
із них: ялина 1.3/0.34 - - - - - - - -
Твердолистяні 930.2/294.34 83.5 17.48 16.09 6.76 83.5 17.48 16.09 6.76
із них: дуб 598.7/180.05 30.7 8.92 7.98 3.27 30.7 8.92 7.98 3.27
бук 201.8/77.96 40.9 4.83 4.66 2.41 40.9 4.83 4.66 2.41
ясен 58.7/18.35 6.5 2.36 2.15 0.87 6.5 2.36 2.15 0.87
граб 71.0/17.98 5.4 1.37 1.30 0.21 5.4 1.37 1.30 0.21
М’яколистяні 2.8/0.78 0.6 0.16 0.14 0.06 0.6 0.16 0.14 0.06
із них: вільха 2.8/0.78 0.6 0.16 0.14 0.06 0.6 0.16 0.14 0.06
Приймаючи розрахункову лісосіку лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх економічних та інших корисних властивостей:
  • - по буковій господарській секції в рекреаційно-оздоровчих лісах з обмеженим режимом користування в горах при відносно рівномірному розподілі насаджень за віковими групами прийнята лісосіка рівномірного користування;
  • - по дубу низькостовбурному в захисних лісах з обмеженим користуванням на рівнині прийнята лісосіка за станом;
  • - по господарських секціях дуба високостовбурного та бука в експлуатаційних лісах на рівнині прийнята перша вікова лісосіка з розрахунку використання експлуатаційного фонду не менше 20 років;
  • - по ясеново-кленовій господарській секції при недостатній кількості стиглих насаджень і значному підпору пристигаючих - прийнята раціональна лісосіка;
  • - по грабовій та в’язовій господарським секціям в залежності від наявності стиглих та підпору пристигаючих - прийнята перша або друга вікова лісосіка.