Лісовідновлення

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, на зрубах ревізійного періоду. Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (984,4 га) потребують лісовідновлення 632,7 га. На площі 61,3га лісовідновлення буде проводитися в наступному ревізійному періоді, на площі 135,4 га буде проведено тільки перший прийом поступової рубки і 155,0 га складають декоративні галявини, біогалявини та ремізи.
З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 183,7 га. На площі 449,0 га створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом.
Із загальної площі лісових ділянок, які потребують штучного відновлення до лісокультурного фонду віднесені всі ділянки.
Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення приведені в таблиці

Запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду

Породи, запроектовані для відновлення Категорії лісових ділянок Разом
не вкриті лісовою рослинністю лісосіки ревізійного періоду
головного користування інших суцільних рубок
1. Лісові культури
Дуб скельний 12,7 71,5 84,2
Дуб звичайний 39,6 314,3 9,9 363,8
Бук лісовий 1,0 1,0
Разом: 52,3 386,8 9,9 449,0
2. Природне поновлення
Дуб скельний 1,8 4,7 - 6,5
Дуб звичайний 0,8 0,6 1,4
Бук лісовий 36,7 118,0 7,0 161,7
Вільха чорна 6,5 6,5
Тополя чорна 7,6 7,6
Разом: 46,1 130,0 7,6 183,7
Усього по лісгоспу:
Дуб скельний 14,5 76,2 90,7
Дуб звичайний 39,6 315,1 10,5 365,2
Бук лісовий 36,7 119,0 7,0 162,7
Вільха чорна - 6,5 6,5
Тополя чорна 7,6 - 7,6
Разом: 98,4 516,8 17,5 632,7
Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 6 років.
Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом збереження підросту при проведенні рубок головного користування.
Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий 6-7 років.
Протягом перших 4-х років за лісовими культурами проектується проведення 10-кратного догляду за схемою: 4-3-2-1.
Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів лісорозведення на землях меліоративного фонду, в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 4367 га або в середньому щорічно 437 га.
Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не проектується.
В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 54,5 га або 19,1 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати за 2 роки.
Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 22 га або 5,5 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити 2-х річним посадковим матеріалом.
При умові виконання запроектованих лісовідновлювальних заходів на кінець ревізійного періоду в категорії невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 155 га декоративних галявин, біогалявин та ремізів і 61,3 га зрубів останнього ревізійного періоду, лісовідновлювальні заходи на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

Лісорозведення

Агролісомеліоративного фонду лісовпорядкуванням не виявлено.
Лісовпорядкуванням передбачається створення лісових культур на землях, непридатних для ведення сільського господарства землях запасу сільських рад в зоні діяльності лісгоспу на площі 40,0 га або по 4,0 га щорічно, в тому числі по головних породах: сосна звичайна – 0,4 га, дуб скельний – 1,2 га, дуб червоний – 2,0 га, акація біла 0,4 га.
Середній річний обсяг догляду за лісовими культурами на цих землях становитиме 400 га, а доповнення культур – 4,0 га, що в переведенні на суцільні культури становитиме 1,0 га.