З метою виконання вимог даного Закону ДП «Виноградівський лісгосп» забезпечено належні умови для повідомлень працівниками (у тому числі анонімно) про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень або вчинення іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти: vin_dlg@zakarpatlis.gov.ua
 
Відповідно до положень частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі також – Закон) юридичні особи публічного права забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має містити одну або декілька ознак, зокрема:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунків, передбачені статтею 23 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачені статтею 25 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо отримання пільг, послуг і майна підприємством;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси, контактного телефону, електронної адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).
Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через електронну пошту ДП «Виноградівський лісгосп» направляються з підписом у сканованому вигляді.